Ανακοινώσεις

Μέ τό παρόν σημείωμα χαιρετίζουμε τόν ἀγαπητό ἐπισκέπτη τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας. Σέ ὑποδεχόμαστε μέ πολλή χαρά στόν μικρόκοσμό μας, τή ζωή καί τά ἔργα τῆς μοναχικῆς μας κοινότητας. Σέ προσκαλοῦμε σέ μιά περιδιάβαση στόν κόσμο τῆς αἰσθητικῆς ἀπόλαυσης πού δημιούργησε ὁ Ἱδρυτής καί Κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας στήν Πάφο τῆς Κύπρου, Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος.

Τά συγγράμματα τοῦ Ἐγκλείστου καί οἱ τοιχογραφίες τοῦ σπηλαίου ἀποτελοῦν ρωμαλέα ἐπέμβαση στόν πολιτισμό. Εἰσάγουν, πάλιν καί πάλιν, στίς διαχρονικές ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί τῆς χριστιανικῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας.

Τά οἰκοδομήματα, οἱ τοιχογραφίες τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ, οἱ φορητές εἰκόνες, τά χειρόγραφα, τά κειμήλια, καθώς καί ἡ πρόσφατη διαρρύθμιση καί τοπιοτέχνηση τοῦ χώρου γύρω καί μέσα στήν Ἱερά Μονή, μαρτυροῦν τήν ἴδια μέριμνα φιλοκαλίας καί ἀπό τούς μεταγενέστερους μοναχούς τῆς Ἐγκλείστρας. Καλῶς ὤρισες!

«Behind us is the memory of our fathers, in front of us are the eyes of our children!»

tepak logo Europeana logo English locloud-logo

Συνεργασία της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου Εγκλείστου με το εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ και την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana μέσα στα πλαίσια του προγράμματος LoCloud

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας συμπληρώνοντας το email σας για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις μας!
captcha
Τα πιο πάνω προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για σκοπούς αποστολής του newsletter.

Δραστηριότητες