ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

(ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ)

ΕΚΔΙΔΕΙ – Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρ. Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2004

EΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ENGLISH

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΛΙΛΚΑ

ΡΩΣΣΙΚΑ - RUSSIAN

ΟΔΗΓΟΣ ΡΩΣΣΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - GERMAN

ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ